Profil

JUDr. Soňa VLHOVÁ

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. PF UK ukončila v roku 1985. V roku 1985 nastúpila do Advokátskej poradne Bratislava 2 ako advokátska koncipientka. V roku 1986 vykonala rigorózne skúšky a získala titul JUDr. Advokátske skúšky úspešne vykonala v roku 1992 a odvtedy pôsobí v odbornej praxi. Od tohto roku je aj členkou Slovenskej advokátskej komory. Od 12.04.2017 poskytuje JUDr. Soňa Vlhová svoje služby prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným - JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o., kde je jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti.

Profil Advokátskej kancelárie:

Advokátska kancelária sa zameriava najmä na obchodné právo a občianske právo. Poskytuje však kvalifikované právne služby vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného práva a daňového poradenstva. Klientom poskytuje komplexné právne služby, zakladá spoločnosti a iné právne subjekty, zastupuje v súdnych sporoch, pripravuje zmluvy a podklady a vykonáva analýzu právnych problémov. Svoje služby poskytuje klientom na celom území Slovenskej republiky a to právnickým ako aj fyzickým osobám.

Advokátska kancelária je schopná poskytovať svojim klientom služby v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku, prípadne v spolupráci s profesionálnymi službami tlmočníkov a prekladateľov aj v iných jazykoch. 

Advokátska kancelária spolupracuje s notárskym úradom a exekútorským úradom a v spolupráci s týmito úradmi je schopná poskytnúť komplexné právne služby.

Advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti aj v oblasti poskytovania poradenstva príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.